Doprovodné - sprievodné vozidlá, povolenia, a kompletné súvisiace služby k špeciálnym transportom to je TRANSPORTSERVIS-SK. Niekoľkoročné skúsenosti, zodpovedný prístup a potrebná kvalifikácia v odbore je zárukou kvality a bezpečnosti pri prevoze nákladov, ktoré svojimi rozmermi presahujú zákonom stanovené maximálne miery vozidiel na cestných komunikáciach. Nič nenechávame na náhodu, každú jednu prepravu starostlivo posudzujeme a pripravíme. Naším prvoradým záujmom je, aby súprava s nadrozmerným a/alebo nadmerným (ťažkým) nákladom dorazila do svojho cieľa bez škôd, načas a k plnej spokojnosti nášho zákazníka.

      Vykonávame a zabezpečujeme:
 • špedícia prepravy nadrozmerných a/alebo nadmerných nákladov
 • povolenia potrebné k nadrozmernej preprave
 • sprievodné vozidlá
 • kontrolu trasy s prevedením nutných meraní prejazdov
 • kontrolu miesta nakládky a/alebo vykládky
 • montážne vozidlá s pracovníkmi
  garancia kvaliy

 • asistenciu prevádz. energetických sietí
 • pracov. telekom. a káblových rozvodov
 • v stanovených prípadoch účasť polície
 • mobilné žeriavy
 • služby a spoluprácu prepravcom
   TRANSPORTSERVIS-SK to je záruka kvality a bezpečnosti!